РОМАВЕРЗИТАС


Рок на Аплицирање


Последниот рок за праќање на апликациите од активностите на Ромаверзитас е : 29.09.2013 година


10 години

Ромаверзитас


Во Клубот Менада се одржа настан по повод 10 години Ромаверзитас на кој се промовираше документарниот филм


Академија

Старт Активизам


Ромаверзитас во периодот 25 – 28.04.2013 ја реализираше првата Академија за Активизам за млади Роми од цела Македонија.


Повик за обучувачи 2013 / 2014


Повик за обучувачи во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

Туторство 2013 / 2014


Туторство во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

    

Академски Работилници 2013 / 2014


Академски Работилници во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

    

Веб и Графички Дизајн 2014


Веб и Графички Дизајн во Ромаверзитас 2014 - Аплицирајте !

     

Работни Вештини 2013 / 2014


Работни Вештини во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

     

Медиа и Арт 2013 / 2014


Медиа и Арт во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

Странски Јазици 2013 / 2014


Странски Јазици во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

     

Социјална Правда 2013 / 2014


Тренинг за Социјална Правда во Ромаверзитас 2013/2014 - Аплицирајте !

    

31 Мај

Работилница: Методологија на научно истражување

Целта на работилницата е студентите да се стекнат со основно познавање на методите за истражување.

Апликација
30 Мај

Туторство

Конкурсот за 2012/13 година за користење туторска помош се ЗАТВОРИ, поради искористување на максимумот туторски часови предвидени за оваа академска година. За новата академска година (2013/14) ќе биде отворен повик во текот на август – септември, 2013 година.

Повеќе
30 Мај

Дебатен Клуб

Преку дебатата се развива : критичко размислување, критичко читање, логика, говорнички способности, тимска работа, истражување, организација и кохерентност на мислата.

Повеќе
30 Мај

Учиме Право Клуб

Учиме Право клубот е отворен за сите средношколци Роми од Р.Македонија кои сакаат да научат повеќе за демократското општество. Програмата за Учиме Право клубот на РВ е превземена и се реализира во соработка со МОФ.

Повеќе
30 Март

Компјтерски Вештини

Рокот за аплицирање на академска 2012/13 година е завршен!

Повеќе
30 Март

Странски Јазик

Рокот за аплицирање на академска 2012/13 година е завршен!

Повеќе